บทความ

ขายเมล็ดพันธุ์มะละกอพันธุ์ครั่ง(มะละกอตำส้มตำอร่อยที่สุด)

รูปภาพ
ขายเมล็ดพันธุ์มะละกอพันธุ์ครั่ง(มะละกอตำส้มตำ อร่อยที่สุด)
มาแนะนำสำหรับใครที่ชอบทานส้มตำแล้วละก็ขาดไม่ได้เลยค่ะต้องมีมะละกอ และมะละกอที่ได้ชื่อว่าเนื้อกรอบ และทำส้มตำได้อร่อยสุดต้องยกให้เลย "มะละกอพันธุ์ครั่ง"
แต่เดิมคนไทยมักจะคุ้นเคยกับมะละกอดิบพันธุ์แขกนวลหรือมะละกอแขกดำ ที่นำมาตำส้มตำซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทย แต่มะละกอไทยที่มีชื่อว่า พันธุ์ “ครั่ง” เป็นสายพันธุ์มะละกอที่ศูนย์และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร ได้พัฒนาสายพันธุ์เพื่อการผลิตเป็นมะละกอดิบใช้ทำส้มตำโดยเฉพาะ
ด้วยลักษณะเด่นตรงที่เป็นมะละกอที่ให้ผลผลิตสูงหลังจากย้ายต้นกล้าลงปลูกในแปลงใช้เวลาปลูกเพียง 5-6 เดือน เริ่มเก็บเกี่ยวผลดิบจำหน่ายเป็นมะละกอส้มตำได้ เนื้อของมะละกอดิบพันธุ์ครั่งจะมีความกรอบและรสชาติหวานกว่ามะละกอดิบสายพันธุ์อื่น
รูปมะละกอพันธุ์ครั่ง

เมล็ดพันธุ์มะละกอครั่ง
Thaillandseedshop.com เว็บไซต์ที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ทั้งในประเทศและนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและคัดเกรดแล้วเป…